Zpracování podle zásad

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Váš osobní údaje dáváte společnosti BARVY DELTA s.r.o. pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka. Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

 

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost BARVY DELTA s.r.o., se sídlem Jiráskovo nám. 155, 500 02 Hradec Králové, IČ: 06357377, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40103 (dále jen „správce“).
1.2. Kontaktní údaje správce jsou Jiráskovo nám. 155, 500 02 Hradec Králové, info@barvydelta.cz, telefon +420 728 760 324.
1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. DETAILY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Pro účely zasílání obchodních sdělení na základě vašeho souhlasu nebo našeho oprávněného zájmu, pokud jste zákazník zpracováváme vaše kontaktní údaje po dobu 5 od udělení souhlasu nebo posledního nákupu.
2.2. Pro účel vytvoření uživatelské účtu na základě vašeho souhlasu zpracováváme váš email a otisk (hash) vašeho hesla po dobu 5 od udělení souhlasu nebo posledního nákupu. V rámci uživatelského účtu jsou vám zpřístupněny také další vaše osobní údaje.
2.3. Pro účel plnění vaší objednávky (plnění smlouvy) zpracováváme vaše identifikační, fakturační a kontaktní údaje spolu s vaší poznámkou, po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj. po dobu objednávky a záruční doby.
2.4. Pro účely vedení účetní a daňové evidence jako naši zákonnou povinnost držíme nezbytné osobní po zákony danou lhůtu (účetní doklady 5 let, daňové doklady 10 let).
2.5. Pro účel zkvalitňování našich služeb zpracováváme vaše dotazy neobchodního typu jako náš oprávněný zájem nejdéle po dobu 6 měsíců.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat v patičce našich marketingových e-mailů nebo smazáním svého účtu, případně na výše uvedených kontaktech.

Své právo na námitku můžete kdykoliv uplatnit v patičce každého našeho marketingového sdělení nebo na výše uvedených kontaktech.

 

3. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Pro účel dopravy zboží, abychom splnili naši smluvní povinnost, předáváme vaše osobní údaje společnosti Česká Pošta, s.p. (IČO 471 14 983).
3.2. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů jsou osoby zajišťující vedení e-shopu a komunikaci se zákazníky, konkrétně CTR s.r.o. (IČO 259 19 181) a Smartsupp.com, s.r.o. (IČO 036 68 681).
3.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

4. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
4.1. Máte právo kdykoli požadovat správce o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovává, právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost osobních údajů.
4.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.