Reklamační řád

 

Reklamační řád 

 

Reklamační řád vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Na veškeré zboží se uplatňuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

 

Souhlas s reklamačním řádem a seznámení se s ním stvrzuje zákazník odesláním objednávky, provedením platby na účet nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem.

 

Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od prodejce, dopravce, případně vyzvednuto na poště.

 

Kupující je povinen zakoupené zboží prohlédnout a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.

 

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (možno i e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. Oznámení musí obsahovat zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Oznámení uplatňuje kupující na této adrese:

 

BARVY DELTA s.r.o. 
Jiráskovo nám.155
Hradec Králové 2
500 02 Hradec Králové

 

nebo na  info@barvydelta.cz

 

K reklamaci je nutné předložit kopii faktury nebo doklad o zaplacení. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání. Na tyto vady se reklamace ani poskytnutá záruka nevztahuje.

 

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka v co nejkratší době od obdržení reklamace o postupu a vyřízení.