Renovace podbitých střech

Podbití střech na rozdíl od ostatních konstrukčních dílů nepodléhá přímému působení povětrnostních vlivů, přesto však bývá namáháno změnami vlhkosti a s tím spojeným znečištěním. Při správné volbě systému povrchové úpravy a odborné přípravy povrchu lze zajistit dlouhodobou ochranu a velmi pěkný vzhled povrchu.

renovace90.jpg

Renovační postup

1) Příprava povrchu / impregnace

  • Povrch očistěte a obruste až na pevný podklad
  • Na surové dřevo ohrožené modráním (jako jsou například jehličnaté dřeviny) aplikujte impregnační základ DELTA® Imprägniergrund 1.02

2) Základní nátěr

  • Na připravený podklad natřete izolační základ DELTA® Isoliergrund plus 7.02 v 1 až 2 vrstvách

3) Mezivrstva a vrchní nátěr

  • Mezivrstva a vrchní nátěr se provádí lakem DELTA® Wetterschutz 7.01
renovace87.jpg