Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodejcem (také "dodavatelem") a zákazníkem.

Odesláním objednávky vyjadřuje zákazník svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany.

Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit. Změna se však neuplatňuje zpětně na již přijaté objednávky.

 

Objednávání zboží

Zboží lze objednávat prioritně pomocí internetových stránek - nákupního košíku, dále popř. emailem nebo telefonicky.

Každá taková objednávka musí obsahovat:

kontaktní údaje (jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mail, telefonický kontakt),

způsob platby za zboží,

objednávané zboží určené číslem, popř. názvem a dalšími vlastnostmi (velikost balení jako objem, obsah...).

Přijatá objednávka se stává návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká dodáním zboží.

Přijaté objednávky jsou závazné, není vyžadováno žádné další potvrzení objednávky.

 

Storno objednávky, zrušení objednávky, změna objednávky

 

Zákazník

Zákazník má právo zrušit objednávku do doby, než bude přijata ke zpracování, nejpozději však do 2 hodin od přijetí objednávky systémem.

Zákazník musí v takovém případě oznámit záměr zrušení objednávky telefonicky nebo e-mailem a uvést číslo objednávky.

Číslo objednávky obdrží zákazník v potvrzovacím e-mailu bezprostředně po přijetí objednávky.

 

Prodejce

Prodejce si vyhrazuje právo objednávku zrušit nebo upravit, za předpokladu, že:

se podstatně změnila cena zboží, popř. objednané zboží není dlouhodobě dostupné, zákazník nedodržel tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo s nimi nesouhlasil nebo v minulosti opakovaně nepřevzal výrobky.

O zrušení objednávky ze strany dodavatele je dodavatel povinen o této skutečnosti informovat zákazníka na některý z uvedených kontaktů.

 

Platba za objednané zboží

Zákazník se zavazuje uhradit částku za objednané zboží a dopravné (poštovné) způsobem zvoleným v objednávce zboží.

Zvolí-li zákazník bezhotovostní formu úhrady (převodním příkazem) za objednané zboží, je povinen tuto platbu provést bez odkladu. Pokud nebude objednávka uhrazená do 5 pracovních dnů, bude stornována bez nutnosti souhlasu zákazníka.

 

Ceny

Veškeré ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH, které činní 21%.

 

Doručení zboží

Zboží je doručováno prostřednictvím služeb České pošty s.p. (dále jen doručovatel).

Za doručení zboží prostřednictvím doručovatele je účtována částka za poštovné dle cen přepravného v sekci DODACÍ PODMÍNKY.

Dodací lhůta u zboží skladem je 2-3 dny. U zboží, které skladem není je to 3-10 dní. Prodejce nezodpovídá za dodací lhůty doručovatele.

V případě nemožnosti dodržet dodací lhůtu Vás kontaktujeme a budeme Vás o této skutečnosti informovat.

O předání zásilky doručovateli je zákazník informován prodejcem prostřednictvím informačního e-mailu na kontakt uvedený v objednávce.

 

Reklamace

Reklamaci zboží upravuje REKLAMAČNÍ ŘÁD.

 

Ochrana osobních údajů

Prodejce shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které prodejce o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do zákaznické sekce.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@barvydelta.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodejci telefonicky.