Postup při renovaci lazurového nátěru

V dnešní době se natěrači v exteriéru i interiéru setkávají s dřevěnými konstrukcemi, které jsou průmyslově lakované. Tyto díly je zapotřebí renovovat již po třech až pěti letech, kdy zpravidla životnost těchto lazurových nátěrů končí. Každá dřevěná interiérová i exteriérová

konstrukce klade specifické požadavky na ochranu povrchu. Na této stránce je jednoduchým způsobem na základě praktických doporučení prezentováno, jak postupovat při renovaci lazurovacího nátěru kvalitními produkty na ochranu dřeva DELTA.

renovace77.jpg

1) Kontrola podkladu:

 • Vizuální kontrola
 • Proveďte zkoušku rozpouštědlem
 • Proveďte kontrolu přilnavosti mřížkovým naříznutím a lepicí páskou
 • Proveďte také kontrolu otěruvzdornosti
 • Případné poškozené dřevo odstraňte a vyměňte
renovace78.jpg

2) Příprava povrchu:

 • Odstraňte případné tmely
 • Povrch obruste vhodným nástrojem
 • Vnější hrany mírně zaoblete
 • Odstraňte brusný prach a uvolněné zbytky laku
renovace79.jpg

3) Impregnace:

 • Zkontrolujte vlhkost dřevěného podkladu ( max. 13 +/- 2%)
 • Surové plochy ošetřete impregnačním základem DELTA® Imprägniergrund 1.02
renovace80.jpg

4) Základní a vrchní vrstva:

 • Na impregnované části naneste produkt DELTA® Active Lasur 5.11
 • Lehký mezibrus pro sjednocení povrchu je nezbytný
 • Vrchní nátěr celého okna lazurou DELTA® Active Lasur 5.11
 • V případě potřeby obnovte tmelení

Praktické doporučení: Technika zesvětlení

V případě že požadujete, aby na jedné stavbě měla stará i nová okna stejný vzhled světlého barevného odstínu (například borovice), je možné stará okna zesvětlit aplikací kombinovaného nátěru lakem DELTA® Holzfarbe plus 7.05 plus a lazurou DELTA® Langzeitlasur plus 5.04 a přizpůsobit barevnému odstínu borovice nových oken.

 

1) Příprava podkladu:

 • Povrch obruste, odstraňte brusný prach a uvolněné zbytky laku

2) Zesvětlovací základní nátěr a mezivrstva:

 • Barva na dřevo DELTA® Holzfarbe plus 7.05 (barevný odstín okr)

3) Vrchní nátěr:

 • Lazura DELTA® Langzeitlasur plus 5.04 v barevném lazurovém odstínu 2335 pinie/borovice

Výsledek: Stará a nová okna mají stejný vzhled

doporuceni81.jpg

Vodou ředitelný alternativní systém

Úprava povrchu je stejná jako u rozpouštědlového
systému popsaného v bodech 1 a 2.

 

3) Impregnace:

 • Zkontrolujte vlhkost dřevěného podkladu ( max. 13 +/- 2%)
 • Surové plochy ošetřete DELTA® Imprägniergrund 1.06

4) Základní nátěr:

 • Na impregnované části aplikujte lazuru DELTA® Flächenlasur 5.02
 • Lehký mezibrus pro sjednocení povrchu je nezbytný

5) Vrchní nátěr:

 • Vrchní lak celého okna proveďte lazurou DELTA® Flächenlasur 5.02
 • V případě potřeby obnovte tmely
doporuceni82.jpg