Postup při renovaci krycího nátěru

Na této straně naleznete jednoduše popsaný postup pro renovaci krycího nátěru kvalitními produkty na renovaci a ochranu dřeva DELTA. Krycí nátěr dřeva je třeba obnovit již při prvním náznaku poškození původního nátěru. Špatný krycí nátěr poznáme tak, že původní nátěr je matný a na některých místech je možné vidět mikrotrhlinky. Nátěr v tomto stavu lze ještě bez problému opravit přetřením vrchní barvou. Pokud je původní vrstva nátěru již hodně narušena, odlupuje se a na některých místech můžeme vidět

dřevěný podklad, je potom zapotřebí takový nátěr obnovit. Tato obnova probíhá systémem základní nátěr a na něj vrchní nátěr, nebo speciální jednovrstvou barvou, což je mnohem více náročné na čas a peníze. Krycí nátěry jsou vytvořeny pigmentovanými barvami, které se používají u dřevěných povrchů, u kterých je předpokladem úplné zakrytí kresby dřeva. Tyto pigmentované barvy vytváří jednotný barevný vzhled povrchu (např. bílý, modrý nebo jinak barevný).

renovace01.jpg

1) Kontrola podkladu:

 • Vizuální kontrola
 • Proveďte zkoušku rozpouštědlem
 • Proveďte kontrolu přilnavosti mřížkovým řezem a lepicí páskou / zkoušku odolnosti proti otěru
 • Případné poškozené dřevo odstraňte a vyměňte za nové. Pokud to lze, můžete je také vhodným způsobem opravit, a to např. dvousložkovým opravným tmelem)
renovace02.jpg

2) Příprava povrchu:

 • Odstraňte případné tmely
 • Povrch obruste vhodným nástrojem
 • Vnější hrany mírně zaoblete
 • Odstraňte brusný prach a uvolněné zbytky laku
renovace03.jpg

3) Impregnace:

 • Zkontrolujte vlhkost dřevěného podkladu ( max. 13 +/- 2%)
 • Surové plochy dřeva ošetřete impregnačním základem DELTA® Imprägniergrund 1.02
renovace04.jpg

4) Základní a vrchní vrstva:

 • Na impregnované části naneste produkt DELTA® VentiDeck 7.04.
 • Vrchní lak celého okna proveďte produktem DELTA® VentiDeck 7.04.
 • V případě potřeby obnovte tmely.

Praktické doporučení

doporuceni01.jpg

Popraskané spoje dřeva:

 • Prasklinu vyhlubte a do ní aplikujte přípravek na zlepšení přilnavosti
 • Plochy pak vyplňte pružným opravným dvousložkovým tmelem

 

doporuceni03.jpg

Poškozené tmely:

 • Pružné tmely odstraňte nožem - pevné tmely odstraňte vysekávacím kladivem nebo podobným nástrojem
 • Při jednoduchém zasklení se opravný tmel aplikuje po nanesení základního nátěru. U moderních oken se tmelení provádí po aplikaci vrchního laku

Vodou ředitelný alternativní systém

Úprava povrchu je stejná jako u rozpouštědlového systému
popsaného v bodech. (Bod 1 a 2)

 

3) Impregnace:

 • Zkontrolujte vlhkost dřevěného podkladu ( max. 13 +/- 2%)
 • Surové plochy ošetřete impregnačním základem DELTA® Imprägniergrund 1.06

4) Základní nátěr:

 • Na impregnované části naneste produkt DELTA® Isoliergrund plus 7.02

5) Vrchní nátěr:

 • Celého okna produktem DELTA® Wetterschutz plus 7.01 (v jedné až dvou vrstvách). V případě potřeby obnovte tmely
doporuceni02.jpg