Impregnace - DELTA Imprägniergrund 1.02 Balení 5l

DELTA Imprägniergrund 1.02 Balení 5l

Rozpouštědlový základ na ochranu dřeva s účinnými látkami proti zamodrání a dřevokazným houbám, na všechny omezeně rozměrově stálé a rozměrově stálé staticky nezatížené konstrukční prvky ve venkovním prostředí bez kontaktu se zemí.

balení
Přidat do košíku

DELTA Imprägniergrund 1.02 Balení 5l

 

Specifikace produktu:
Ochranný prostředek na dřevo podle DIN 68800, díl 3 - B, Pv

Dispozice produktu:

 • s velmi mírným zápachem, bezaromatový
 • impregnuje, zprostředkovává přilnavost
 • dalších vrstev nátěrových hmot
 • egalizuje
 • proniká hluboko do dřeva
 • může být použit pouze v nátěrovém systému s průhlednými nebo krycími lazurami DELTA nebo je možné aplikovat na něj krycí lak na dřevo
 • zprostředkovává přilnavost dalších vrstev nátěrových hmot a poskytuje zabarvení pro následné nátěry

  Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použití si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

  H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

  H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Vlastnosti produktu
Druh fungicidní základ s ochranou proti zamodrání
Pojiva alkydová pryskyřice
Oblast použití venkovní prostředí
Stupeň lesku matný
Hustota řídký
Vydatnost 5 - 15 m2 / litr
Spotřeba 70 - 200 ml / m2
Zaschlý proti prachu 2-4h
Další vrstva 6-12h
Počet nátěrů 1
Nanášení máčení/polévání/natírání
Velikost plechovek v litrech 1/2,5/5/20
Barevné odstíny bezbarvý nebo pigmentovaný